Atenție! Legea ce ar putea sa va ajute atunci când terenurile agricole sunt distruse de animalele sălbatice

DCIM100MEDIADJI_0278.JPG

Proiectul despăgubirii proprietatilor terenurilor agricole distruse de animalele sălbatice a fost depus la Senat.

Acest proiect de lege presupune ca detinatorii de astfel de terenuri sa facă o asigurare de răspundere obligatorie fata de terți, pentru ca in cazul unor eventuale pagube făcute de de animalele sălbatice asupra terenurilor agricole, aceste despăgubiri sa nu fie plătite in totalitate de aceștia.

Deputatul PNL susține ca animalele sălbatice sunt dăunătoare pentru terenurile agricole. Porcii mistreți, in general sunt cei ce provoacă daune culturilor agricole și muncii fermierilor.

Iar cum aceștia nu beneficiază de o asigurare sau un anume contract, sunt nevoiți sa își acopere singuri paguba făcută de animalele sălbatice.

„În ultimii ani, au devenit din ce în ce mai dese atacurile animalelor sălbatice, în special porcii mistreţi, asupra culturilor agricole. Pagubele produse fermierilor pe terenurile agricole sunt semnificative uneori constatându-se distrugeri în proporţie de 18 %, 20 %. Alteori, mistreţii calamitând, în proporţie chiar şi de 80 % suprafeţele cultivate.”, explica pe larg în motivaţia deputatului.

Deputatul PNL, Florin Roman atrage agenția și asupra faptului ca prevederile actuale din Legea vânătorii sunt greu de aplicat in anumite situații. Mai ales pentru ca autoritatea publica centrală nu plătește, întotdeauna, din bugetul propriu, despăgubirile, astfel proprietarii terenurilor trebuie sa se ocupe personal de problema.

„Anual, şi din cauza înmulţirii necontrolate animalelor sălbatice, proprietarii pot pierde sume considerabile de bani, foarte puţin dintre aceştia fiind despăgubiţi. Deşi şi prin Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic numărul 407/2006 se reglementează aspectul despăgubirilor pentru pagube produse de către animalele sălbatice, transpunerea în practică este de cele mai multe ori deficitară dacă nu chiar inexistentă.”, adauga Florin Roman.

Prin urmare, modificarea acestei legi presupune asigurarea proprietarilor in cazul eventualelor daune. Acesta nu le v-a suporta integral ci beneficiază de ajutor.

„Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic numărul 407/2006: La articolul 13, după alineatul 5, se introduce un nou alineat cu următorul cuprins: proprietarul/deţinătorul/gestionarul fondului cinegetic va încheia asigurare de răspundere obligatorie faţă de terţi.”, acest lucru este prevazut in proiectul legislativ.